Bombdådet i Stockholm i internationell press (här Fox news)

Bombdådet i utländsk press

#storbritannien

Ian Goggin och Kristin Skarsholt utanför myndigheten där de ansökte om partnerskap. Foto: Chris Houston

Ett heterosexuellt par från Bristol i England ansökte om att ingå registrerat partnerskap. De blev nekade - därför att de är heterosexuella. Nu tar de hjälp av en advokat för att få rätt.

Ian Goggin, 21, och Kristin Skarsholt, 22, lockades av tryggheten och stabiliteten med ett formaliserat förhållande, men ville för denna skull inte ingå äktenskap. När de ansökte om partnerskap nekades de detta, och blev istället erbjuda att gifta sig. I dagsläget är registrerade partnerskap endast tillåtet för homosexuella par.

Det brittiska paret deltar i en aktion, ”Equal Love”, tillsammans med sju andra par. De menar att lagen är diskriminerande och vill upphäva förbuden för homosexuella att gifta sig, samt heterosexuella att ingå partnerskap.

Sexuell apartheid

Aktionen organiseras av en organisation för homosexuellas rättigheter. Den ansvarige, Peter Tatchell, menar att förbuden mot giftermål och partnerskap är en form av ”sexuell apartheid”.

Det finns en lag för straighta par och en annan för homosexuella par. Två fel blir inte till ett rätt”, säger han till BBC Bristol.

Inom aktionen ”Equal Love” kommer åtta par, fyra heterosexuella och lika många homosexuella, ansöka om att ingå partnerskap respektive äktenskap. När alla ansökningar har blivit avvisade kommer paren att kontakta en advokat för att göra en gemensam stämning.

Läs merkampanjens hemsida.

Fotnot: I Sverige avskaffades möjligheten att ingå partnerskap den 1 maj 2009, då äktenskapsbalken ändrades så att även två personer av samma kön kan ingå äktenskap.

 

BBC:s politiske reporter, den vanligtvis sansade Nick Robinson, fick ett utbrott när han rapporterade från en demonstration i London mot kriget i Afghanistan.

Robinson fick till slut nog av den demonstrant som envisades med att sticka upp sitt plakat bakom honom under hans tv-inslag.

När han avslutat rapporten ryckte Robinson tag i plakatet, och försökte slita sönder skylten där det stod ”Cut the war not the poor”, innan han började stampa på den.

”Du borde skämmas”, skrek en protestant till honom.

Tack vare en välplacerad mobilkamera kan du själv se hela förloppet här.

Nick Robinson skriver så här i sin blogg på BBC:

”I have a confession. After the news was over, I grabbed the sign and ripped it up – apparently you can watch video of my sign rage in full glorious technicolour on the web. I lost my temper and I regret that. However, as I explained afterwards to the protesters who disrupted my broadcast, there are many opportunities to debate whether the troops should be out of Afghanistan without the need to stick a sign on a long pole and wave it in front of a camera.

I am a great believer in free speech but I also care passionately about being able to do my job reporting and analysing one of the most important political stories for years.”

På Youtube finns en längre version av klippet.

 
Film.nu