Bombdådet i Stockholm i internationell press (här Fox news)

Bombdådet i utländsk press

#right wing nut job

 

”Man, the Swedes have their *own* problems with Right Wing Nut Job Politicians??? So much for Sweden as a worker’s paradise.”

Michelle Hass, som kommenterar en artikel på Americablog.com om bloggstormen mot den svenska alliansregeringens sjukförsäkringspolitik.

 
Film.nu